Kernprojecten

Drieslag

In alle Kernprojecten is de Drieslag Kern-Kompas-Koers dragend aanwezig. Meer dan 30 jaar heb ik in allerlei ontmoetingen naar verhalen geluisterd. Ongeacht de verschillende inhoud van de gesprekken ging het over de bewustwording van:
–       Drijfveren: waar doe ik het voor?
–       Toetsing van keuzes: welke waarde bepaalt mijn keuze?
–       Omstandigheden: hoe bereik ik mijn doel?

Van hieruit ontwikkelde ik de Drieslag Kern-Kompas-Koers. Hiermee raken we de essentie van verdieping én overzicht, toetsing van je waarden én je doel bereiken.

Kern

Ontdekken waar het in je functioneren voor jou om draait, de Kern, geeft voldoening. Ervaren wat je motiveert en energie geeft, maakt dat je met een glimlach naar je werk gaat en thuiskomt.

Kompas

Zonder waarden en normen kan geen mens richting geven aan het leven. Vanuit jouw eigen waarden neem je beslissingen, elke dag van de week. Besluitvorming gaat vaak onbewust, soms echter ook door na te denken welke beslissing voor jou rationeel goed is en goed voelt. Met een steeds weer herijkt waarden Kompas ben je in staat om iedere strategische afweging soepel te laten verlopen.

Koers

Het bereiken van het doel dat je voor je bedrijf gesteld hebt, gaat voorspoedig zolang je op Koers blijft. Zolang je de tussentijdse targets uit het plan van aanpak bereikt, blijf je boven de waan van de dag.

Kernprojecten

Kernkwaliteiten

Insteek voor dit project is de vraag: ‘Hoe werk je met je kwaliteiten als uitgangspunt?’ Als eerste diepen we je kwaliteiten op. Deze eerste ronde brengt ons bij de vraag of en hoe je ze benut. Tenslotte gaat de focus naar de mogelijkheden van de functie waarin je je kwaliteiten gebruikt.

Voor dit project nemen we 3 maanden. In deze drie maanden doen we het volgende:
–      We houden Kerngesprekken van 1,5 uur
–      Tussendoor is er voldoende tijd voor reflectie en om een en ander uit te werken
–      De afronding geven we vorm door het proces en resultaat van de gesprekken te evalueren.

Heb je de kern, waar het voor jou om draait, van je kwaliteiten helder. Weet je met welke waarden je je beslissingen wilt toetsen. Heb je je kompas geijkt, dan kun je de weg naar het door jou gestelde doel in je functioneren, je koers, vastzetten.

De gehele periode sta ik ter beschikking voor tussentijdse ondersteuning middels bellen en mailen. Indien overeengekomen schrijf ik afsluitend, n.a.v. onze gesprekken, een handreiking. In deze handreiking wordt de Drieslag Kern-Kompas-Koers voor jouw kwaliteiten uitgewerkt.

Focus op je Kernkwaliteiten levert je dit op:

Kernonderhoud

We starten met jouw inleiding bij het bedrijf. Zo kun je me aan de hand van het organogram van je bedrijf inzicht geven in hoe en waarom je bedrijf zo werkt. Vanuit het organogram brengen we de focus naar de plekken waar jij aan de slag wilt met onderhoud. Tenslotte werken we het verzamelde materiaal uit in een onderhoudsplan voor het komende jaar.

Voor dit project nemen we 3 maanden. In deze drie maanden doen we het volgende:
–      We houden Kernsessies van een dagdeel
–      Tussendoor is er voldoende tijd voor reflectie en om een en ander uit te werken
–      De afronding geven we vorm door het proces en resultaat van de gesprekken te evalueren.

Heb je de kern, waar het voor jou om draait, van het voorgenomen onderhoud van je bedrijf helder. Weet je met welke waarden je je beslissingen wilt toetsen, je kompas geijkt, dan kun je de weg naar het door jou gestelde doel met het onderhoudsplan, je koers, vastzetten.

De gehele periode sta ik ter beschikking voor tussentijdse ondersteuning middels bellen en mailen. Indien overeengekomen schrijf ik afsluitend, n.a.v. onze sessies, een handreiking. In deze handreiking wordt de Drieslag Kern-Kompas-Koers voor jouw setting uitgewerkt.

Focus op het Kernonderhoud van je bedrijf levert je dit op: 

Kernsamenwerking

Voor deze Kernmeerdaagse trekken we ons drie dagen met je team en twee begeleiders terug op een inspirerende locatie. Hier komt aan de orde:
–      ‘wat je al wilde zeggen maar waar het nog niet van kwam’
–      tijd voor ontspanning en een verdiepende activiteit
–      een evaluatiegesprek over het verloop van de Driedaagse.

Heb je de kern, waar het voor jou om draait, samen met je team helder. Weet je met welke waarden je je beslissingen wilt toetsen, je kompas geijkt, dan kun je de weg naar het door jullie gestelde doel in het plan van aanpak, je koers, vastzetten.

Indien overeengekomen vullen de begeleiders het ontworpen plan van aanpak aan met een handreiking. In deze handreiking wordt de Drieslag Kern-Kompas-Koers voor jouw team uitgewerkt.

De Driedaagse Kernsamenwerking levert je dit op:

Eigen Kernproject

Ben jij met een eigen Kernproject toe aan verdieping én overzicht, toetsing van je waarden én je doel bereiken? Je kunt denken aan een vervolg op een van de hierboven genoemde projecten. Boek een Koersgesprek dan spreken we dit door.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.